• CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
  THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Thời gian còn


  • Ngày

  • Giờ

  • Phút

  • Giây

  12 / 06 / 2020

 • 12/06/2020

  13h00
 • TRUNG TÂM HỘI NGHỊ CEN X SPACE

  Tầng 3, Dolphin Plaza - Số 28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tài liệu